Individuální domácí příprava

Odkazy na on-line procvičování učiva
 
!!!!NOVINKA!!!! Dnes (30.3.2016) jsem objevila novou aplikaci k procvičení čtení a nápravy dyslexie
Procvičování čtení aplikace Včelka - každý žák se může zaregistrovat a podle jeho možností ve čtení plní různé úkoly a procvičuje si čtení, program je vhodný i pro nápravu dyslexie
 
 
 
Procvičování učiva M
 
 
Procvičování učivat prvouky - bezpečnost na silnicích a další     různá témata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglický jazyk - projekt, přihlášení dle údajů v notýsku