1. týden 2. 9. - 6. 9. 2013

06.09.2013 15:37

Český jazyk

  • Vyprávění o prázdninách
  • Říkadla o zvířatkách
  • Sluchová analýza - určení počátečního písmene
  • Pracovní sešit k Živé abecedě - s. 1

Matematika

  • základní rovinné útvary
  • čtení číslic 1 - 3

Prvouka

  • Naše škola - umístění tříd, prostory ve škole, orientace v budově
  • seznámení se školním řádem