2. týden 9. 9. - 13. 9. 2013

13.09.2013 15:00

Český jazyk

  • Písanka - uvolňovací cviky - s.
  • Pracovní sešit k Živé abecedě - určení slabik ve slovech, hledání rozdílů, ... - s. 2, 3, 4

Matematika

  • pojmy před, za

Prvouka

  • školní pomůcky, školní předměty
  • oslovení učitelů, p. ředitele
  • slušné chování během hodiny a přestávky
  • cesta do školy