3. projektový den

30.03.2014 10:56

V pátek 28. 3. 2014 proběhl v rámci celé základní školy projektový den.

Téma pro první ročník: Třídíme odpad.

Během první vyučovací hodiny se žáci pobavili nad maňáskovým divadelkém, které dětičky opravdu moc bavilo. Zde se můžete podívat na jejich usměvavé i zadumané tváře.

Po skončení divadla jsme si povídali, co všechno z odpadů můžeme třídit a do kterých popelnic roztříděný odpad vhodit. Žáci rozdělení do 4 skupin po té soutěžili ve třídění odpadů a po té každá skupina vytvořila svůj odpadkový koš. Ve třídě tedy vznikl odpadkový koš na papír, plasty, nápojové kartony a plastová víčka (která sbíráme pro postiženého chlapce).