3. týden 16. 9. - 20. 9. 2013

20.09.2013 15:49

Český jazyk

  • písanka - uvolňovací cviky - s. 
  • Pracovní sešit k Živé abecedě - rozlišení počátečních hlásek, vyvození hlásky A - s. 5. 6

Matematika

  • čtení čísli 1 - 5

Prvouka

  • Hygienické a učební návyky
  • Dopravní situace