Beseda o zdravé stravě

30.03.2014 10:52

ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY

Ve středu 12. února 2014 se žáci zúčastnili besedy o zdravé stravě – Škola zdravé pětky (název výukového programu). Vyučovací blok pro první třídu trval dvě vyučovací hodiny a probíhal v prostorách třídy. Lektorka seznámila žáky s pěti základními zásadami zdravého stravování – správný jídelníček, ovoce a zelenina, pitný režim, hygiena a bezpečnost potravin, příprava zdravé svačinky. Během besedy plnili žáci rozdělení do skupinek soutěžní úkoly a pro svůj tým sbírali žetony do kasiček. Nejvíce se žákům líbila aktivita, kdy sami sestavovali potravinou pyramidu. Na závěr byli odměněni samolepkami a kartičkami s recepty na zdravá jídla. Beseda byla pro žáky velice přínosná, každý si více všímá svého jídelníčku a snaží se omezit méně zdravá jídla.

 

Fotografie z besedy naleznete zde.