Domácí úkoly 12. - 16. 5. 2014

11.05.2014 14:18

Pondělí 12. 5. 2014

  • Písanka s. 9
  • Slabikář s. 102 - 103
Úterý 13. 5. 2014
  • Psaní - Napiš 4 krátké věty o sobě (psacím písmem).
  • Matematika s. 7/4
Středa 14. 5. 2014
  • Slabikář s. 104 - 105
  • Matematika - s. 8/6
Čtvrtek 15. 5. 2014
  • Písanka s. 13
  • Matematika s. 10/1, 2
Pátek 16. 5. 2014
  • individuální procvičování probraného učiva