Začátek školního roku

04.09.2017 22:44

4. 9. - 1 vyučovací hodina (do 8:15)

5. 9. - 4 vyučovací hodiny (do 11:10) - donést sešity a pomůcky

6. 9. - 4 vyučovací hodiny (do 11:10) - donést sešity a pomůcky

            organizace výuky - 1. hodina - třídnická, 2. hodina AJ (sešit 524, 444 a učebnice), 3. hodina M (sešit 544), 4. hodina VL (sešit 420 a učebnice)

7. 9. - 4 vyučovací hodiny (do 11:10)

            organizace výuky - 1. hodina ČJ (učebnice), 2. hodina M (učebnice a sešit), 3. hodina - dravci (hřiště za sokolovnou), 4. hodina ČJ (Čítanka)

8. 9. - 4 vyučovací hodiny (do 11:10)

            organizace výuky - 1. a 2. vyučovací hodina - BESIP, 3. hodina VL (učebnice a sešit), 4. hodina VV (donést kufřík - kontrola pomůcek)

 

Od pondělí 11. 9. 2017 bude výuka probíhat dle rozvrhu. Rozvrh hodin naleznete zde.